REXROTH压力继电器HED80A-20/200K14S

2019年12月24日

REXROTH压力继电器HED80A-20/200K14S 是上海韦米主营产品之一:联系人邓洁:13524123373,座机:021-51334670-803.传真:021-51334670-808.我们公司主营产品:爱尔泰克AIRTEC,ASCO世格,安沃驰AVENTICS,贝加莱B&R,本特利bently,力士乐rexroth,派克Parker,EATON VICKERS伊顿 威格士,西门子,迪普马DUPLOMATIC等;有需要随时联系。

 液压系统的作用为通过改变压强增大作用力。一个完整的液压系统由五个部分组成,
即动力元件、执行元件、控制元件、辅助元件(附件)和液压油。液压系统可分为两类:
液压传动系统和液压控制系统。液压传动系统以传递动力和运动为主要功能。液压控制系统
则要使液压系统输出满足特定的性能要求(特别是动态性能),通常所说的液压系统主要指
液压传动系统。
系统动作如下:

 1、油缸回位,为下一个循环做准备。

 系统启动,各电磁阀先默认都失电,弹簧端作用。

 泵启动输出液压油,经单向阀3,过电磁阀8左端,流向油缸8油缸小腔,油缸缸常速
回位。准备干活,哈哈。

 2、油缸快速工进模式。

 电磁阀8得电,电磁阀7得电,其他失电。此时蹦输出油经单向阀3流向油缸大腔,同时
油缸小腔里的液压油并不直接回油箱,而是经过阀7右端,流向油缸大腔,典型的差动联结
方式,是油缸快速前进。

 3、油缸慢速1档工进,即向左侧运动。

 仅电磁阀4、8得电,泵输出油经单向阀3,过阀8右端,流向油缸大腔,同时小腔里的
液压油流向节流阀6,然后经过阀4左端回油箱(注意,此时不会经过节流阀5,原因自己想
一下)

 4、油缸慢速2档工进,即向左侧运动。

 仅电磁阀8得电,泵输出油经单向阀3,过阀8右端,流向油缸大腔,同时小腔里的液压
油流向节流阀6,然后经过节流阀5,流过阀7左端回油箱。注意此时阀4是关闭的。

 5、油缸到达指定位置,进入保压模式。

 大腔一直供油,油缸缓慢前进,直到到达指定位置不能再进,然后油缸大腔开始憋压。
注意此套系统没有安全阀,没有溢流阀来溢流。当大腔压力憋到一定数值时,压力继电器9
动作,导致电磁阀2得电动作,给泵卸压,泵流量直接回油箱。因系统有单向阀3,所以油缸
大腔压力不变,电磁阀8得电,电磁阀7失电,电磁阀4失电,进入大腔保压模式。

 6、油缸回位。

 情况和工序1一样,泵启动输出液压油,经单向阀3,过电磁阀8左端,流向油缸8油缸
小腔,油缸缸常速回位(阀8失电,阀7失电),准备下一个循环。

 所以整套系统的动作循序是:

 油缸回位--快进--慢进1档--慢进2档--泵卸压,系统保压--油缸回位。
HED8OP-20350K14 力士乐压力开关HED8OP-20200K14KW 力士乐压力继电器带旋钮刻HED8OP-20100K14KW力士乐带旋钮刻度压力继电器
R901106509 HED8OP-2X/100K14S 
R901106512 HED8OA-2X/200K14/12
R901107083 HED8OP-2X/50K14
R901107086 HED8OH-2X/50K14AS
R901107087 HED8OA-2X/350K14KS
R901107091 HED8OA-2X/350K14/12
R901107093 HED8OP-2X/200K14S
R901107094 HED8OA-2X/200K14A
R901107095 HED8OH-2X/350K14KW
R901107119 HED8OH-2X/200K14AS
R901107122 HED8OH-2X/100K14KW
R901107126 HED8OA-2X/200K14KS
R901107127 HED8OA-2X/630K14
R901107128 HED8OH-2X/100K14A
R901107129 HED8OP-2X/350K14KW
R901107313 HED8OH-2X/350K14A
R901107318 HED8OA-2X/200U180K14S
R901107326 HED8OP-2X/350K14A
R901107330 HED8OP-2X/350K14V
R901107332 HED8OA-2X/350K14KW/12
R901107367 HED8OA-2X/100K14V
R901107369 HED8OH-2X/200K14KW
R901107370 HED8OP-2X/100K14KW
R901107387 H-4WEH25HE6X/6EW230N9TS2K4
R901107393 HED8OA-2X/200U165K14S
R901107394 HED8OH-2X/50K14KW
R901107396 HEDOP-2X/50K14AS
R901107397 HED8OP-2X/200K14V
R901107790 HED8OP-2X/100K14AS
R901107793 HED8OA-2X/50K14/12
R901107796 HED8OA-2X/350K14V
R901107913 HED8OP-2X/350K14SV
R901107913 HED8OP-2X/350K14SV
R901107914 HED8OP-2X/350K14KS
R901107915 HED8OA-2X/630K14S
R901107922 HED8OA-2X/350K14SV
R901107923 HED8OA-2X/200U120K14S
R901107997 HED8OP-2X/100K14KS
R901107999 HED8OP-2X/50K14A
R901108001 HED8OP-2X/50K14V
R901108003 HED8OP-2X/200K14AS
R901108007 HED8OH-2X/50K14A
R901108009 HED8OA-2X/350K14S/12
R901108012 HED8OP-2X/50K14KS
R901108018 HED8OP-2X/200K14KW
R901108023 HED8OP-2X/200K14A
R901108229 HED8OP-2X/100K14A
R901108147 HED8OP-2X/630K14
R901108236 HED8OH-2X/350K14AS
R901108245 HED8OA-2X/200K14KWV
R901108249 HED8OP-2X/50K14KW
R901108249 HED8OP-2X/50K14KW
R901108249 HED8OP-2X/50K14KW
R901108252 HED8OP-2X/350P140K14S
R901108258 HED8OP-2X/200K14KS
R901108265 HED8OP-2X/100K14V
R901108268 HED8OH-2X/100K14SV
R901108512 HED8OA-2X/630K14AS
R901108517 HED8OA-2X/350K14ASV
R901108518 HED8OA-2X/350K14A/12
R901108521 HED8OA-2X/200U170K14S
R901108521 HED8OA-2X/200U170K14S
R901108522 HED8OA-2X/200K14ASV
R901108529 HED8OP-2X/630K14V
R901108531 HED8OP-2X/350K14ASV
R901108531 HED8OP-2X/350K14ASV
R901089739 HED8.-20/(PA6.6)
R901091138 HED8OP-2X/350K14AS
R901094159 HED8OA-2X/100K14KW
R901095375 HED8OH-2X/100K14S
R901095551 HED8OA-2X/100K14KS
R901111192 HED8OA-2X/350K14AS/12
R901111197 HED8OA-2X/200K14KSV
R901111198 HED8OA-2X/200K14A/12
R901111200 HED8OA-2X/100K14SV
R901111201 HED8OA-2X/100K14S/12
R901111201 HED8OA-2X/100K14S/12
R901130772 H-4WEH62HE5X/10CW110N9S2K4/B15
R901130967 HED8OA-2X/630K14SV
R901131246 HED8OA-2X/350F105K14S
R901131275 HED8OP-2X/50K35
R901133293 HED8OA-2X/200XNZ14
R901134010 HED8OA-2X/350K14KSV
R901134765 HED8OA-2X/630K14/12
R901134771 HED3OA3X/63K6Q
R901109530 HED8OH-2X/200K14ASV
R901109532 HED8OH-2X/100K14KWV
R901109535 HED8OH-2X/100K14ASV
R901109538 HED8OA-2X/630K14KW
R901109541 HED8OA-2X/630K14KS
R901110147 HED8OA-2X/50K14SV/12
R901110149 HED8OA-2X/50K14SV
R901110155 HED8OA-2X/50K14KWV
R901110160 HED8OA-2X/50K14KSV
R901110164 HED8OA-2X/50K14AV
R901110166 HED8OA-2X/50K14ASV
R901110443 HED8OA-2X/50K14AS/12
R901110447 HED8OA-2X/350K14V/12
R901110450 HED8OA-2X/350K14KWV
R901110456 HED8OA-2X/200K14V
R961000653 HED8.-1X/.XN./FKM
R961000750 HED1OA/KA-4X/
R961000751 HED1OA/KA-4X/V
R961000752 HED2/3OA2X/3X/
R961000754 HED5OA/OK/OP。-2X/
R961000755 HED5OA/OK/OP。-2X/V
R961000756 HED8OA/OH/OP1X/
R961000757 HED8OA/OH/OP1X/V
R961001292 HED4O.-15/16/100/350
R901121761 HED8。-2X/XN。-EU
R901122124 HED8OP-2X/350K14KWV
R901122137 HED8OP-2X/350XNZ14KS
R901123283 HED8OA-2X/100P040K14S
R901124650 HED8OP-2X/630K14KS
R901125068 HED8OH-2X/100K35KS
R901125561 HED8OA-2X/350K35
R901125810 HED8OH-2X/200K14KWV
H-4WEH25HE6X/6EW230N9S2K4/B10D3
R901125810 HED8OH-2X/200K14KWV
R901126082 HED8OP-2X/350K14AV
R901126233 HED8OA-2X/350XNZ14S
R901126235 HED8OA-2X/50XNZ14
R901126696 HED8OA-2X/100K35KS
R901126944 HED8OP-2X/100XNZ14KS
R901127461 HED8OA-2X/100K35S
R901127471 HED8OA-2X/350K35A
R901127474 HED8OA-2X/350K35S
R901127477 HED8OA-2X/350K35AS
R901127492 HED8OP-2X/100K35S
R901127494 HED8OP-2X/350K35S
R900499680 HED2OA2X/100KL24
R900455372 HED2OA2X/400/12
R900455943 HED2OA2X/100/12
R900456417 HED5OP1-2X/210K14
R900456950 HED2OA2X/200KL24
R900457065 HED3OA3X/100L220
R900457574 HED2OA2X/63L24
R900459942 HED3OA3X/25L24Q
R900461584 HED3OA3X/100KL24Q
R900461658 HED2OA2X/63L220
R900463490 HED1KA4X/100 SO5
R900463858 HED1OA4X/350J
R900464646 HED2OA3X/400 SO1
R900465539 HED1OA4X/350KL24V
R900466267 HED3OA3X/400KL24
R900466268 HED3OA3X/100KL24
R900466604 HED3OA3X/200KQ SO1
R900468190 HED1OA4X/350/12
R900471570 HED1OA4X/350L220V
R900473318 HED3OA3X/25L24
R900475388 HED3OA3X/400KL24Q
R900475715 HED10KA4X/350L24
R900478094 HED2OA2X/25KL22
R900478297 HED3OA3X/400L110
R900479859 HED2OA2X/25L110
R900481075 HED1OA4X/100/12
R900499680 HED2OA2X/100KL24
产品保障:
1、质量问题:品牌原厂保障,保证产品全新原装
2、货期问题:产品货期短,保证准时发货(现货部分可以当天发货)
3、售后问题:按照品牌所属生产厂家标准执行,保证售后服务
4、安全问题:订货前,可提供资质证件及最近销售开出的发票扫描件以供查询
订购流程:
1、客户确认所需采购产品型号发询价单业务员。
2、我方会根据询价单型号查询价格以及交货期,拟一份详细正规报价单
3,客户收到报价单并确认型号无误后订购产品
4、报价单负责人根据客户提供型号以及数量拟份销售合同
5、客户收到合同查阅同意后盖章回传并按照合同销售金额汇款到公司开户行
6、我公司财务查到款后,业务员安排发货(订货)并通知客户跟踪运单
来源:上海韦米机电设备有限公司

      

为了节省您的时间,可加QQ询价

询价单请发传真或邮件,方便快捷!

-----------------------------------------

液压组Hydraulic:           

电话Tel:+86-021-61116911  

Mobile:+86-13524122975

E-mail: 1572831683@qq.com

 

电话Tel:+86-021-61314912 

Mobile:+86-13501803745 (微信号)

E-mail: 361931277@qq.com 

-----------------------------------------

气动组Pneumatic:         

电话Tel:+86-021-61116913

Mobile:+86-13524123009 (微信号)

E-mail: 2896079243@qq.com

 

电话Tel:+86-021-51334670-803  

Mobile:+86-13524123373 (微信号)  

E-mail: 1954814697@qq.com  

-----------------------------------------

工控组Automation:     

电话Tel:+86-021-61116812

Mobile:+86-13524125780

E-mail: 1875691081@qq.com 

-----------------------------------------

技术咨询 Consultant :   

电话Tel:+86-021-61116912

Mobile:+86-13524122975 

E-mail: 416637437@qq.com 

-----------------------------------------

联系人Atten雷   成

Mobile:+86-15900772031 

----------------------------------------- 

传真Fax:+86-021-51334670-808

E-mail: fred@tpxyn.com

地址:上海市浦东新区金豫路100号禹洲金桥国际2期2号楼907室

----------------------------------------- 


[提 示
]

      因工业液压、自动化各进口品牌

备件型号繁多,欧美进口件价格时常

变化因此很难准确标出实时价格,请

以业务代表实时报价单或合同价格为

准!给您带来不便敬请谅解!

在线客服

在线报价

技术售后

在线时间

周一至周五
8:30-18:00

周六至周日
9:00-12:00

山东十一运夺金 辽宁11选5 幸运飞艇APP下载 内蒙古快3 山东十一运夺金 幸运飞艇APP下载 深圳风彩 上海天天彩选4 上海天天彩选4 山东十一运夺金